/* Button used to open the contact form - fixed at the bottom of the page */ .open-button { background-color: #555; color: white; padding: 16px 20px; border: none; cursor: pointer; opacity: 0.8; position: fixed; bottom: 40px; right: 28px; width: 280px; }

Geodi ve Lawyer Team'in Muhteşem Buluşması

Ülkemizin Yapay Zeka konusunda en gelişmiş Yazılımlarını hazırlayan Dece Yazılım’ a ait Geodi ve Mobidi uygulamalarının sistemimize entegrasyonu sağlanmış ve Yapay Zekalı ilk Hukuk otomasyonu iki şirketin bir araya gelmesiyle oluşan Sinerji ile ofislerinizde yerini almaya başlamıştır.Avukatlık Mesleği

Avukat Zeki insandır. Zamanı kıymetlidir. Aynı anda birçok müvekkil ve işle baş etmek ve hata yapmamak zorundadır.

Avukatlık da zeki hamleler gerektirir. Avukat bu yoğun işler ve zeki hamleler için yardımcılar kullanır, kullanmak zorundadır.

İş ve yardımcı sayısı çoğaldıkça işin kontrolü zorlaşır ve riskler artar. Bugün avukatların risklerini karşılayan, kendisinin ve yanında çalışanların hata ve ihmallerinden doğan zararları karşılayan mesleki sorumluluk sigortaları var.

Ancak yapılan hatanın maddi karşılığı ödense bile, yapılan hata müvekkilin güvenini azaltacaktır.

İşte tam da bu nedenle farklı kontrol mekanizmaları da devreye girecektir. Hukuk otomasyonları, belki iç ve hatta dış denetçiler.

Bunlar avukatlık ofislerinde yapılan işin kalitesini ölçecek ve hataları azaltarak, kaliteyi arttıracaklardır.

Hukukta Dönüşüm Zamanı...

Ofisinizde Yapay Zekanın Dokunuşlarını Fark Edeceksiniz...

Türkiye' nin ilk Yapay Zekalı Hukuk Otomasyonu

Ülkenin ilk Yapay Zekâ Kullanan Hukuk otomasyonunu sunmaktan Gurur duyuyoruz.

1999 Yılından bu yana Hukuk Segmentinde hizmet veren firmamız, alanında Dünyanın güçlü Yazılım Firmalarından Dece Yazılım ile iş birliği yaparak, ülkenin ilk Yapay Zekalı Hukuk Yazılımını Yarattı.

UYAP ile tam otomatik olarak Entegre olan Hukuk Çözümlerimiz, her alandaki hukuki verilerin işlenmesi yanında; artık verilerin yorumlanıp anlamlandırılarak hukukçularımız için bilgi haline getirilmesini de sağlıyor...

Eldeki verileri olduğu gibi kullanır

Word, Excel, PDF, AutoCAD, Netcad, veri tabanları, e-postalar, web sayfaları ve sosyal medya gibi 200'ü aşkın formattaki veriyi doğrudan kullanır.

Aranabilir hale getirir

Akıllı özellikleri ile bütün verileri içeriğinden aramanızı, görüntülemenizi ve analiz etmenizi sağlar. Üst yönetim dahil tüm çalışanların bilgiye erişim, paylaşım, yedekleme ve analiz ihtiyaçlarını karşılar.

Davanıza, Sözleşmenize, Esas İşinize Odaklanmanızı Sağlar

Mobil veya internet tarayıcı üzerinden dilediğiniz kişi ve paydaşlarla bilgi, belge paylaşmanızı, not almanızı, değişikliklerden anında haberdar olmanızı sağlayarak işinize odaklanmanıza yardım eder.

Yapay Zekalı Çözümler

Yapay zekâ
GEODI ile Entegre sistemimiz Yapay Zekâ üzerine kuruludur. Bu sayede dokümanları sizin okuduğunuz gibi okur ve anlar. Var olan veri harici sizden veri girmenizi istemez.

Akıllı Kurumsal Arama

Kurumsal Arama ile kurumunuzda mevcut tüm verileri tek bir noktadan aramanızı sağlar. Ayrı ayrı yazılımlara bakmaktan, çeşitli klasörlerde aramaktan sizi kurtarır. Dokümanları, e-Postaları, EBYS, CRM, ERP veri tabanlarını ve Sosyal Medyayı da ekleyebilirsiniz.

Akıllı arşiv

Arşiviniz kendiliğinden oluşur. Evrakları taramanız yeterlidir. OCR otomatiktir ve Meta veri/ index bilgi girişi gerekmez. Arşivde büyük zaman ve maliyet tasarrufu sağlar. GEODI ile, güncel dokümanlar ile arşiv arasındaki çizgiyi kalkar.

Harita Özelliği

Dokümanların içinde yer alan il, ilçe, sokak, parsel numarası veya tanımlayacağınız konumsal bilgileri otomatik olarak haritaya çizer. Dokümanlarınızdan harita elde edersiniz. Müşterilerin haritası, encümen kararlarının haritası, faaliyetlerin haritası veya haberlerin haritası gibi..

Optik Karakter Tanıma (OCR)

OCR özelliği ile taranmış dokümanlarınız otomatik metne çevrilir ve aranabilir hale gelir. Taranmış bir fatura, şartname, fax içinde arama, tarihlerden takvim gibi özelliklerden faydalanırsınız.

CAD-GIS Viewer

CAD-GIS Viewer eklentisi ile AutoCAD, Netcad(NCZ), Microstation, GeoTIF, Shape ve KML gibi CAD ve GIS dosyaları herhangi bir ek lisans gerekmeden aranabilir ve görüntülenebilir. Proje ofisleri, tasarım firmaları veya imar birimleri çizimler ile fatura, hak ediş, rapor ve diğer dosyalarını birbirine bağlayabilirler.

Geo Archive

Geo Archive eklentisi ile desteklenen tüm CAD ve GIS formatları için herhangi ek bir veri girişi gerekmeden otomatik coğrafi arşiv oluşturulur. PDF ve diğer formatlarda yer alan pafta numarası ve koordinat tabloları da otomatik olarak değerlendirilir. GEODI Geo Archive binlerce, yüzbinlerce dosyanızı tek tık ile bir coğrafi arşive çevirir.

TextPro

Milyonlarca sayfayı otomatik olarak sınıflar. Onlarca kişinin aylarca çalışarak yapabileceği işleri saatler mertebesine düşürür. TextPro kendi kendi öğrenen yapısı ile ön çalışma gerektirmeden hemen işe başlayabilir.

    

Sizin için ne yapar?

Sizden Önce Okur Yorumlar

Yapay Zekâ ve Doğal Dil İşleme ile metinleri sizden önce okur ve yorumlarız.
Analitik Yetenekleri ile manuel yapılması gereken pek çok işi otomatik hale getiren çözümümüzle, bilgiye erişimi kolaylaştırmayı hedefliyoruz.
Yöneticiler, avukatlar, müvekkiller, bilirkişiler ve sekreterya için ortak bir "Bilgi ve Belge Yönetim Platformu" sunuyoruz...
Çözümümüz; yapay zekâ ve doğal dil işleme özelliği sayesinde dokümanlar içindeki tüm isimleri, tarihleri çıkararak olayla ilgili unsurların arasında bağlantılar kurar.
Dava tarihlerini, duruşma ve keşif tarihlerini, mahkeme ara karar ve kararlarında geçen sürelere ilişkin tarihleri yasal süre ve resmi takvime uygun olarak hesaplar ve takviminize işler.
Dosyalara konulan belgeleri sizden önce okur ve tasnif eder. Yazılanları anlamlandırır ve sizin için görevler çıkarır. Süreler varsa görevlere hesaplayarak işler ve takviminize ekler. Size ve diğer sorumlu avukatlara süresinden önce tekrarla hatırlatır ve unutmamanızı sağlar.

 • Duruşma ve Keşif Zabıtlarını
 • İddianameleri
 • Dilekçeleri
 • Yerel ve Yüksek Mahkeme İlamlarını
 • Takip Talebi ve Ödeme Emirlerini
 • Haciz ve Satış Zabıtlarını
 • İtiraz Dilekçelerini
 • Resmi Taahhüt Beyanlarını okuyor, yorumluyor kullanıcı adına görevler çıkarıp sürelerini hesaplayarak takvimliyor. Kullanıcıya Gmail ve Outlook entegrasyonuyla görev atayıp sürelerinde hatırlatıyor.

Anonimleştirme

Anonimleştirme gibi yeteneklerle de içeriklerin paylaşımını kolaylaştırır.
Avukatlık sır mesleğidir. Avukata teslim edilen tüm belge ve bilgiler, bu belge ve bilgilerden faydalanılarak hazırlanan her türlü dilekçe, ihtarname, takip, sözleşme ve diğer tüm evrak müvekkilleri adına özeldir ve titizlikle korunması ve saklanması gerekir.
Bu dokümanların ve evrakın paylaşılması gerektiğinde isim, adres TC ya da Vergi Numaraları, Kan Grupları vs. özel her türlü bilginin gizlenmesi gerekir. Aksi halde sır verilmiş ve suç işlenmiş olur.
Programımızın, akıllı veri çıkarma yetenekleri sayesinde, kişisel bilgileri veya dilediğiniz bilgileri 3. Şahıslar ile paylaşırken gizleyebilirsiniz.
Metinlerin üzerini çizmek veya hayali isimler ve numaralar ile değiştirmek mümkün. Manuel yöntemler gerektiren ve zaman alan bu süreç artık çok kısalabilecek.

Bilgi ve belgelere Tek Noktadan Erişim.

Avukatlık birçok belge ve bilgiye ulaşarak araştırma yapmayı gerektirir. Müvekkillerin aktardığı işin/olayın türüne göre teslim edilen bilgi ve belgeler, müvekkiller tarafından gönderilen mektup ve e-postalar tasnif edilir. Sözleşmeler, dava dosyaları ve hasımların koydukları tüm belgeler, resimler, raporlar ve varsa videolar incelenir.
İş veya olayın mahiyetine göre Yasal Kaynaklar araştırılır. Mevzuat ve içtihat programları, ilgili yasa ve yüksek mahkeme kararlarına ulaşmak üzere taranır.
Olaya veya işe uygun makaleler bulunur.
İş ve dosyadaki tarafımıza uygun var se sözleşme ve dilekçe örnekleri incelenir.
Tüm bu süreçte inceleyeceğimiz tüm bu belge ve bilgiye ulaşmak için farklı programlar, kütüphaneler, web siteleri, e-posta adreslerindeki yazı ve ekli dokümanlar çok farklı adreslerdedir. Ulaşmak, araştırma yapmak ve aranılanı bulmak zaman alacaktır.
Bunlardan sonra mesleki iddia veya savunmalar ortaya konulmak üzere hazırlıklara başlanır.
Programımızda; İhtiyaç Duyduğunuz Tüm verilere tek noktadan ve her yerden ulaşmanızı sağlıyoruz...
Üstelik UYAP’ ta bulunan her türlü dava, icra takibi ve arabuluculuk dosyalarını ve bu dosyalarda bulunan her türlü bilgi ve belgeyi tamamen otomatik olarak çekiyor ve lokaldeki programımıza işliyoruz.
UYAP Avukatportal’ da bilgi ve belge aramak ve bilgisayarınıza indirmek için zaman ve eleman kaybı yaşamıyorsunuz.
Böylece İhtiyaç Duyduğunuz bütün verilere tek noktadan ve her yerden ulaşmanızı sağlıyoruz…

 • Dava, Soruşturma, Arabuluculuk Dosyaları, İcra Takipleriniz
 • Kişisel Kütüphaneniz
  • Bilgisayarınızdaki tüm sürücüler (C, D, E vs.)
  • Ek Sürücüler
  • Google Drive, Dropbox, Onedrive, FTP, WebDAV
 • Mevzuat ve İçtihat Siteleri
 • Yararlandığınız Haber Siteleri
 • Hukuk Siteleri
 • Baroların ve Meslektaşlarınızın Web Siteleri
 • Sosyal Medya
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
 • Kişisel ve Ortak E-Posta Hesaplarınız
 • Ofisinizde hazırladığınız her türlü doküman, sözleşme, ihtarname, tebligat
 • Müvekkillerden Teslim aldığınız ya da hasımlarınız tarafından üretilen her türlü dilekçe, doküman, evrak, kanıt vs.
 • Dava ve İcra Dosyalarınız ile ilgili olarak yapılan keşif, otopsi, haciz ve satış zabıtları ile toplantı tutanakları.
 • Sahada Yapılan Denetimler ve Taranan Belgeler…
 • Ofisinizde bulunan farklı programlara ait veri tabanları
  • Muhasebe programları Adres ver Tabanları
  • Hukuk Programları Adres ver Tabanları
  • İçtihat ve Mevzuat Programları Adres ver Tabanları
  • İnsan Kaynakları ve Adres ver Tabanları

Yapay Zeka Kullanan programımızı kullanarak, Tüm bu kaynakları tek noktadan araştırma ve Yorumlama şansına sahipsiniz.
Çözümümüz bilgi akışını hızlandırır, bilgiye erişimi kolaylaştırır…

Kurumsal Hafıza

Programımız, Zorlu Yazılım Öğrenme Süreçleri gerektirmeden tüm tarafların internet üzerinden yüksek güvenlikli bilgi ve belge paylaşmasına izin verir.
Kurumsal Hafıza Oluşturur.
Eski ve Yeni Dava veya takip gibi ayrımlara gerek yoktur.

Tek Kütüphane

Farklı uzantılara sahip her türlü e-posta, doküman ve evrakı tek kütüphanede toplar.
Word, Excel, UDF ve 200 ü aşkın dosya formatı ile arşiviniz kendiliğinden oluşur.
Otomatik OCR yeteneği ile taranmış evrakların metne çevrilmesi hızlı ve etkin bir şekilde yapılır…
Yapay Zekâ ve Doğal Dil İşleme ile metinleri sizden önce okuyan ve yorumlayan yazılımlar üretiyoruz…
Ek İş Yükü çıkarmayan, veri gizliliğini ciddiye alan, ekip çalışmasını güçlendiren bir çözüm sunuyoruz…

Ekip Çalışmasını Güçlendirin…

Yöneticiler, Avukatlar, Müvekkiller, Bilirkişiler ve Sekreterya için Bilgi ve Belge Platformu Sunuyoruz…
Dokümanları, web sitelerinizi, buluttaki depolarınızı, sosyal medya hesaplarınızı, e-postalarınızı tek havuzda kolayca yönetin…
Ek iş Yükü çıkarmayan, veri gizliliğini ciddiye alan, ekip çalışmasını güçlendiren bir çözüm sunuyoruz.

İçeriklere Not alın…

Avukatlar farklı doküman ve evrak üzerinde çalışırken en zor şey çalışılan kaynakları birleştirmek ve tasnif etmektir. Dosyalara post-itlerle notlar alır, kitap aralarına ayraçlar koyar, unutmamak için bazı kitapları işaretler veya masa üstünde göz önünden ayrılmayacak şekilde bazı sözleşme ve dilekçeleri istif ederler.
Amaç tekrar incelemeye başlandığında bu kaynaklara çok hızlı bir şekilde ulaşabilmektir.
Tam da bu ihtiyacı karşılamak üzere bir çözümümüz var.
Tüm kaynakları bir araya getirerek kolayca aralarında dolaşmanızı sağlamışken, dava ya da olayla ilgili olan her bir bilgi, belge, fotoğraf, video veya dilekçeye not almanızı ve daha sonra bu notlara göre tüm bu ayırdığınız kaynaklara bir dokunuşta ulaşmanızı sağlıyoruz.
Notları Diğer Ekip Üyeleri de görsün…

Kişilerin adını yazın, görev atayın, notunuz le birlikte mail gitsin…
İncelediğiniz kaynak ne olursa olsun, doğrudan bu bilgi ya da belgeyi diğer avukatlar, iş takipçileri veya müvekkillerinizle de paylaşabilirsiniz.
Bu bilgi veya belgeden doğrudan bir görev oluşturarak çalışma arkadaşlarınıza görevler oluşturabilir ve bu görevlerin yapılıp yapılmadığını da kontrol edebilirsiniz.

Sorguları ve dokümanları paylaşın…

Yapay Zekâ olanakları ile tüm bu bilgi ve belgeler arasında aradıklarınızı bulmak için sorgular yapabilirsiniz.
Örneğin Hırsızlık ve Adam Öldürme Suçunun birden fazla kişiler tarafından işlendiği yüksek mahkeme kararlarına ulaşmak için bir sorgu yapabilirsiniz.
Bu sorguda Şikâyet Eden Müdahil taraf Lehine verilen yerel mahkeme kararının Yüksek Mahkeme tarafından bozulanlarını da kaydetmiş olabilirsiniz.
Bu sorguları daha sonradan kullanmak veya çalışma arkadaşlarınıza kullandırmak için saklayabilir ve bu sorguları onlarla da paylaşabilirsiniz.

Aramaları ve Sorgulamaları Nasıl Yapacaksınız?

Gelişmiş Arama Özellikleri…

Konuşma diline göre sorgulamalar yapabilirsiniz. Sistem bir tarih girişini farklı yöntemlerde de yapsanız anlayacaktır.
İle başlayan, ile biten, tarihleri arasında geçen, şu tarihten büyük ya da küçük olan değerler vererek sorgulamalarınızı güçlendirebilirsiniz
Sistemde Tigra işaretini kullanarak yanlış yazılması muhtemel kelimeleri de arayabilirsiniz.
İçinde geçen ya da geçmeyen kelimeleri ya da kelime gruplarını yazabilir, farklı parametrelerle uzun ve gelişmiş sorgulardan faydalanabilirsiniz.
Ada pafta parsel gibi taşınmaz terimleri kullanarak taşınmazların konumlarına ulaşıp haritalarda konumlarını veya sokak görünümlerini bulabilirsiniz.
Arama bölümüne resimler sürükleyerek kütüphanenizde bu resme benzer fotoğraflara ulaşabilirsiniz.
Mesela bir yedek parçayı, fotoğrafı ile arayabilirsiniz…
Arama bölmesine yazılı dokümanlar sürükleyerek bu dokümanların kopyalarını, benzerlerini bulabilirsiniz.

İsim, TC ve Vergi Numarasına Göre arama yapabilme

Bulgularınızı Tarihlerine göre görüntüleyin

Yaptığınız sorgulardaki bil ve belge tarihlerini Tarih sekmesinden tarihe göre gruplu olarak görebilirsiniz.
Tarih ya da Tarih aralığı girerek bu tarihlerin geçtiği tüm bilgi ve belgelere de doğrudan ulaşabilirsiniz.
Tarihleri Takvime Ekleyin…

UYAP’ tan doğrudan Sorgulama

İsim, TC veya Vergi Numarası girerek bu değerlerin geçtiği tüm dava, icra dosyaları, sözleşmeler, tahsilat ve reddiyat, masraf belgelerine, bu şahıslara ait taşınmaz, araç ve kıymetli evrak bilgilerine tek bir dokunuşta ulaşabilir, detaylarını izlemek üzere tek bir dokunuşta sistemimizde açabilirsiniz.
Şahısların Mernis ve Adres Bilgilerine, İşyeri, Emeklilik Bilgilerine, Başka Dosyalardan alacaklarına ve Posta Çeki Hesaplarına, Bu şahısların Taşınmaz ve Araç Bilgilerine Doğrudan UYAP tan sorgulama sonuçlarına sistemimizden ulaşabilirsiniz.

Akıllı Dijital Arşiv

“Kurumsal Hafızanız Güvende mi?”
“Bir Belgeyi Bulmak için harcadığınız zamanı biliyor musunuz?”
“Yüksek Maliyetler Seebebiyle pek çok şirket kurum ve kuruluş arşiv ve içerik yönetimi projelerini erteliyor”
“Peki Ertelemenin Maliyetini Biliyor musunuz?”

 • Bulunamayan Bilginin Sonuçları
 • Ayrılan Personelin bırakamadıkları
 • Yeni Başlayanların Bulamadıkları
 • Aramaya Harcanan Zaman
 • İhtilafa Düştüğünüz Müşteriler ve daha fazlası zarar olarak dönüyor…

Ama artık Ertelemeniz gerekmiyor!
Yapay Zekâ ile arşivinizi çok daha hızlı ve ucuza oluşturabileceğiniz ve bütün içeriklerinizi yönetebileceğiniz bir çözüm sunuyoruz.
Çok Hızlı ve Düşük Maliyetli, Çünkü;
Her Şey otomatik…
Yapay Zekâ Farkını Hissedeceksiniz…
Hem Oluştururken Hem Kullanırken Sürekli Kazanacaksınız…

Dijital Ortama Nasıl Geçeceksiniz?

Dijital Ortama Geçişinizi de biz sağlıyoruz.

Ofisinizde halen dijital ortama aktarılmamış dokümanlarınız var ise, sizi dijital ortama taşımak için gerekli hizmeti vermekten keyif alırız.
Sadece Arşiv değil, Aynı zamanda Ortak Çalışma Platformu oluşturuyoruz.
Hem her türlü dava, soruşturma ve icra dosyaları hem de sözleşmelerinizin de yer aldığı bütün bilgi ve belgelerinize yer verdiğimiz yeni dijital kütüphanenizde;
Doğrudan Doküman üzerine alacağınız notlar ile görev ataması yapabilir veya çalışmalarınızdan ekip arkadaşlarınızın haberdar olmasını sağlayabilirsiniz.
Gelen Giden Tüm Postaları Arşivinize dahil edersiniz…
Sürekli bir şey aramanıza gerek yok. İlgilendiğiniz konu hakkında bir belge veya e-posta veya bir rapor geldiği zaman otomatik haberdar edilirsiniz.
Artık ofisinizdeki her türlü dava ve icra dosyaları ve sözleşmeler ile tüm evrak ve e-postaları müvekkil ve hasımlarınızla, çalışanlarınızla kolayca ilişkilendirmiş oluyor ve her yerden her şeye sadece bir dokunuşla ulaşabiliyorsunuz.
Hukuk Otomasyonunuzdan diğer bilgilerinize, herhangi bir bilgi ya da belgeden o belgenin yer aldığı icra, dava dosyası ya da sözleşmeye ya da masraf makbuzu ya da Serbest Meslek Makbuzuna erişebileceksiniz.

Doküman Kargaşasına Son

Sistemimiz UYAP’ ta bulunan tüm dava ve icra dosyalarınızı UYAP tan alarak otomatik olarak oluşturuyor. Bu dosyalara ait tüm taraf, duruşma, keşif, hüküm, temyiz, tedbir ve teminat ve safahat bilgileri ile icra dosyalarındaki haciz, satış, itiraz, taahhüt, İhtiyati Haciz, Teminat ve safahat bilgileri ile taraflara ait mernis, adres, tapu, araç, posta çeki ve alacaklı olduğu dosya bilgilerini alarak lokalinizdeki hukuk otomasyonumuza yazıyor ve artık düzenli olarak bu dosyaları UYAP tan kontrol ederek gelişmeleri lokalinizde güncelliyor.
Sistemimiz dosyalarınıza ait tüm dokümanları da dava ve icra dosyalarından uzantısı ne olursa olsun alarak tasnif ediyor ve lokalinizdeki dosyalara işliyor ve yapay zekâ ve doğal dil işleme yetenekleri ile yorumlamak üzere çalışmaya başlıyor.
Kopya ve Benzer Dokümanlarla uğraşmanıza artık gerek yok. Artık bilgisayardaki sürücülerinden birindeki bir doküman ile e-posta ekindeki dokümanın aynı/kopya olduğunu bileceksiniz.
Hangi Dosya son versiyon, projenin son hali hangisi soruları yok olacak. Benzerlik analiz ve versiyonlama standart.
Dokümanların Yetmediği noktada müşterilerinizi harita üzerinde görün...
7/24 kullanabilirsiniz…
Sistemimizdeki Akıllı Dijital Arşiv, arşivlenecek dokümanlar dışında güncel dokümanlarınız için de 7/24 kullanabileceğiniz bir içerik yönetimi uygulamasıdır.

Dosya Tarih ve Kişileri İlişkilendirir

Sistemimiz, dosyalar, kişiler, tarihler arasındaki ilişkileri ortaya çıkarır.
Sistemimiz Metinleri Sizden Önce Okur ve Yorumlar…
Avukatlar çok karmaşık, birbirleri ile ilişkili, mevzuat ve içtihat bağlantıları olan çok sayıda doküman ve evrak ile çalışmak zorundadırlar.
Bazen binlerce sayfadan oluşan doküman, evrak ve e-posta kayıtları arasında ilişkiler kurmaz zor ve hatta imkansızdır.
Sistemimiz; tarihler, kişiler, kimlik ve vergi numaraları, soruşturma ve dava numaraları, sözleşmeler, yerel ve yüksek mahkemeler, şehirler, yüksek mahkeme kararları ve davanın tabi olduğu mevzuat ve içtihat kayıtları arasında ilişkileri ve içerik dilini otomatik olarak çıkarır. Çıkan tarihler isterseniz takvime ekler.
Böylece, dosyalar, kişiler, tarihler arasındaki ilişkiler ortaya çıkar. Binlerce sayfayı okumadan önce bilgilenirsiniz…
“1 Aralık 2016” veya “01.12.2016” da yazsanız, metinlerde nasıl geçerse geçsin aynı sonucu getirir. Benzer Özellik parsel numarası gibi metinler için de geçerlidir. “143 ada 5 parsel” veya “143 ada 1-5 ve 9 parsellerde” şeklinde yazılması fark etmez…

Otomatik Takvim ile planlamayı kolaylaştırın…

Hukuk Otomasyonumuzda dava icra ve sözleşmelerden üretilen süreli işler, duruşma ve keşif bilgileri, ihtiyati haciz ve tedbirlerin son uygulama tarihleri ile dava ve icra dosyalarının düşme yenileme tarihleri otomatik olarak takvimleniyor.
Bunun yanında itiraz, istinaf ve temyiz süreleri ile cevap, replik ve Duplik tarihleri de otomatik olarak hesaplanıp bu ajanda ve görevlerde yer alıyor.
Ayrıca belge ve olay tarihleri de sistemimizde otomatik olarak takvimleniyor ve hiçbir işi ve olayı unutmanıza izin verilmiyor.
Sistemimize ait takvimlerin yanı sıra, Outlook ve Gmail ile entegre ajanda ve görev modüllerini de kullanıyoruz.
Cep telefonlarından ve tabletlerden de kullanılabilen mobil uygulamalarımız sayesinde bir cep telefonu ile bile ulaşılabilen dijital bilgi platformumuza ulaşabilirsiniz.

Mevzuat ve İçtihat Takibi Şimdi Çok Kolay…

Çözümlerimiz, mevzuat takibini bir sorun olmaktan çıkarıyor.
Sistemimiz bağımsız bir modülümüz olan Akıl Hocasını kullananlar için Hukuktürk aboneliği ile kullanıcılarımızı İçtihat ve Mevzuatla buluşturmuştu.
Akıl hocası tüm suç ve davalara ait özellikleri madde ve içtihat bağlantılarıyla kullanıcıya ulaştırıyordu.
Yapay Zekâ Modülümüzle birlikte doğrudan sistemimiz içinde yer alan içtihat ve mevzuat kaynakları da çok daha kolay şekilde kullanılabilir hale gelmiş oldu.
Artık sistemimizde bir (ya da birden fazla kelime ve sorgu içeren anahtar) kelime girildiğinde sistemimizin diğer modül ve alt modüllerinin yanında sistemimiz içtihat ve mevzuat kaynaklarını da sorguluyor.
Her gün güncellenen yasa ve yüksek mahkeme kararları ile kullanıcı kolayca belge, bilgi ve yasal kaynaklar arasında ilişkiler kurabilecek.
Kişisel kütüphaneniz, çeşitli haber kaynakları, resmî gazete, online ve açık hukuk siteleri gibi yerleri arama kriterlerinize dahil edin, kendinize ait bilgi veri tabanını oluşturun…

Yapay Zekâ ile Sorgulanan İçtihat ve Mevzuat Kaynakları, Haber ve Makale Siteleri

Doğal Dil İşleme özelliği ile sorgulanan kaynaklara kendi içtihat ve mevzuat sitelerinizi de ekleyebilirsiniz.
Web Sayfalarını projenize ilave ederek sadece içtihat ve mevzuat kaynaklarını değil, makale site ve bloglarını, hukuk haber sitelerini de ilave ederek kendi özel kütüphanenizi de oluşturarak düzenli güncellenecek olan bu kaynakları yapay zeka uygulamamız ile sorgulayabilirsiniz.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Kişisel Verilerin Korunması her zamankinden daha önemli. Yasal Yaptırımlardan korunmak için Geodi Discovery’ in kişisel Veri keşif özelliklerini kullanarak bilgisayarınızda ve ağınızda kişisel veri kapsamına girebilecek verileri ortaya çıkarabilirsiniz. Bulduğunuz verilerle ne yapacağınız size kalmış…
İşinize odaklanın…

Akıllı Uyarı Sistemi…

Sistemimiz, süreçleri izlemeyi kolaylaştırır. Yeni bir belgenin gelmesi, ilgilendiğiniz bir kişi hakkında bir yazı, bir tarih aralığı ya da firma hakkında bir bilgi geldiği zaman otomatik haberdar olursunuz.
Örneğin aradığınız kriterlere uygun bir yüksek mahkeme kararına yasal kaynaklardan ulaşamazsanız; izleme özelliğini açarak bu kriterlere uygun bir içtihadın sisteme eklenmesi durumunda sistem sizi uyaracaktır.
Yine bir dava dosyasına eklenme ihtimali olan bir kanıt ya da itiraz/cevap dilekçesinin dosyaya eklendiğinde size uyarı gelmesini sağlayabilirsiniz.
Cep telefonunuza indireceğiniz uygulama ile haciz, tespit, keşif gibi saha operasyonlarınızdan fotoğraf, video ve ses kaydıyla veri toplamanızı sağlar. Topladığınız bu veriler sisteminizde otomatik olarak birleşir.

Özetle Sistemimiz;

 • Dava ve İcra Dosyalarınızı doğrudan UYAP’ ta açmanızı sağlar.
 • Dava ve takiplerin harç ve masraflarını Baro Kart ve hesabınızdan ödemenizi sağlar
 • Dava ve İcra Dosyalarına ilişkin talep, dilekçe ve yazıları Dosyadan doğrudan UYAP’ a göndermenizi sağlar.
 • Gelişmiş Entegrasyonu ile UYAP ile ofisiniz arasında bağlantı kurar ve tüm dosya ve dokümanlarınızı indirir.
 • Dokümanları tarar, tanır ve yorumlayarak tavsiyelerde bulunur görev atamaları yapar.
 • Dosyaya konulan Cevap ve İtiraz Niteliğinde belgeleri kontrol eder, okur, yorumlar ve kullanıcıları uyarır.
 • İcra ve Dava Dosyalarında doküman içeriklerine göre süreli, kesin süreli görevler oluşturur.
 • Görevlerin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol eder, yerine getirilmeyen görevlerde kullanıcıyı uyarır.
 • Bilgiye erişimde yaşanan tüm sorunları çözmeye odaklanır.
 • Dosyalar, kişiler, tarihler arasındaki ilişkileri ortaya çıkararak zamanda tasarruf etmenizi sağlar.
 • Verimli bir ortak çalışma platformu sunar.
 • Hem siber güvenlik hem veri güvenliği hem de kişisel verilerin korunması için güvenli bir ortam oluşturur.

 

Bu makaleyi paylaş :