/* Button used to open the contact form - fixed at the bottom of the page */ .open-button { background-color: #555; color: white; padding: 16px 20px; border: none; cursor: pointer; opacity: 0.8; position: fixed; bottom: 40px; right: 28px; width: 280px; }

Entegre sistemler ile kullanıcılarımıza daha geniş bir yelpazede hizmet etmeyi, verimliliğini arttırmayı ve daha özelleştirilebilir olmayı sağlamaktadır.

Sistemimiz Adalet Bakanlığının Kurumsal UYAP üyesi kurum ve şirketlerine sağladığı Kurumsal UYAP Web Servisi aracılığı ile ilgili kurum veya şirketin tüm UYAP bilgilerini sistemimize entegre etmekte ve tam bir entegrasyon sağlamaktadır.

Kurumsal UYAP Entegrasyonu ile;

Kuruma ya da şirkete ait tüm icra dosyaları Mükemmel UYAP Entegrasyonumuz ile otomatik olarak UYAP tarafından alınarak sistemimizde; Genel Bilgileri, Tarafları, Taraf Adres ve Nüfus Bilgileri, Dosya Alacakları, Tahsilat ve Reddiyatı, Dosya Resmi Masrafları, Safahatı, Dosyaya konulmuş tüm belgeleriyle birlikte sistemimize aktarılmaktadır.

Sonrasında dosyaların düzenli olarak UYAP’ tan güncellenmesi yapılarak, kullanıcıya Bilgi giriş işi bırakılmaksızın tüm dosyalar anında güncellenmektedir.

Kuruma ya da şirkete ait tüm dava dosyaları da Mükemmel UYAP Entegrasyonumuz ile otomatik olarak UYAP tarafından alınarak sistemimizde;

Genel Bilgileri, Tarafları, Taraf Adres ve Nüfus Bilgileri, Dava ve Suç Nedenleri, Resmi Dosya Resmi Masrafları, Safahatı, Tensip, Duruşma ve Keşif Bilgileri, tedbir bilgileri, Dosyaya konulmuş tüm belgeleriyle birlikte sistemimize aktarılmaktadır.

Süreli işler tespit edilmekte, yasal süreleri hesaplanarak takvimlenmekte, dosya sorumlularına mail ve SMS seçenekleri ile hatırlatılmaktadır.

Yapay Zekâ Uygulamamız ile;

Takip edilen dosyalarla ilgili belgeler OCR sistemimizle okunmakta ve belgenin içeriğine göre bir sonraki aşamanın gerçekleştirilebilmesi için, kurum tarafından tanımlanan iş süreçlerine göre görevler oluşturulmakta ve bizzat sistem tarafından takibi yapılmaktadır.

Süreli işler tespit edilmekte, yasal süreleri hesaplanarak takvimlenmekte, dosya sorumlularına mail ve SMS seçenekleri ile hatırlatılmaktadır.

Lawyer Team Yapay Zekâ Modüllerinden faydalanılarak, kurumla tespit edilecek iş akışlarına göre, özel kurgular ve entegrasyonlar yapılarak tüm angaryaların ortadan kaldırılması olanaklıdır.

Sistemimiz Elektronik imza aracılığı ile avukatların ulaştığı UYAP dosyalarına ait bilgilerle sistemimizde dava ve icra dosyalarını otomatik olarak oluşturmakta; dosyala ait tüm bilgi ve belgeleri otomatik olarak ilgili dosyalara yerleştirerek bilgi girişini yük olmaktan çıkarmaktadır.

Ofise, Kuruma ya da şirkete ait tüm icra dosyaları Mükemmel UYAP Entegrasyonumuz ile otomatik olarak UYAP tarafından alınarak sistemimizde; Genel Bilgileri, Tarafları, Taraf Adres ve Nüfus Bilgileri, Dosya Alacakları, Tahsilat ve Reddiyatı, Dosya Resmi Masrafları, Safahatı, Dosyaya konulmuş tüm belgeleriyle birlikte sistemimize aktarılmaktadır.

Sonrasında dosyaların düzenli olarak UYAP’ tan güncellenmesi yapılarak, kullanıcıya Bilgi giriş işi bırakılmaksızın tüm dosyalar anında güncellenmektedir.

Kuruma ya da şirkete ait tüm dava dosyaları da Mükemmel UYAP Entegrasyonumuz ile otomatik olarak UYAP tarafından alınarak sistemimizde;

Genel Bilgileri, Tarafları, Taraf Adres ve Nüfus Bilgileri, Dava ve Suç Nedenleri, Resmi Dosya Resmi Masrafları, Safahatı, Tensip, Duruşma ve Keşif Bilgileri, tedbir bilgileri, Dosyaya konulmuş tüm belgeleriyle birlikte sistemimize aktarılmaktadır.

Süreli işler tespit edilmekte, yasal süreleri hesaplanarak takvimlenmekte, dosya sorumlularına mail ve SMS seçenekleri ile hatırlatılmaktadır.Yapay Zekâ Uygulamamız ile;

Takip edilen dosyalarla ilgili belgeler OCR sistemimizle okunmakta ve belgenin içeriğine göre bir sonraki aşamanın gerçekleştirilebilmesi için, kurum tarafından tanımlanan iş süreçlerine göre görevler oluşturulmakta ve bizzat sistem tarafından takibi yapılmaktadır.

Süreli işler tespit edilmekte, yasal süreleri hesaplanarak takvimlenmekte, dosya sorumlularına mail ve SMS seçenekleri ile hatırlatılmaktadır.

Lawyer Team Yapay Zekâ Modüllerinden faydalanılarak, kurumla tespit edilecek iş akışlarına göre, özel kurgular ve entegrasyonlar yapılarak tüm angaryaların ortadan kaldırılması olanaklıdır.

Sistemimiz Elektronik Belge Yönetim Sistemleri ile Entegredir. Bu şekilde kurum tarafından yaratılan tüm belgelerin sistemimizde ilgili dosyaların altında Elektronik Belge Yönetim Sistemi ile eş zamanlı güncellenmesi ve takip edilmesi sağlanmaktadır.

Yapay Zekâ Uygulamamız ile;

Takip edilen dosyalarla ilgili EBYS belgeleri de OCR sistemimizle okunmakta ve belgenin içeriğine göre bir sonraki aşamanın gerçekleştirilebilmesi için, kurum tarafından tanımlanan iş süreçlerine göre görevler oluşturulmakta ve bizzat sistem tarafından takibi yapılmaktadır.

Süreli işler tespit edilmekte, yasal süreleri hesaplanarak takvimlenmekte, dosya sorumlularına mail ve SMS seçenekleri ile hatırlatılmaktadır.

Lawyer Team Yapay Zekâ Modüllerinden faydalanılarak, kurumla tespit edilecek iş akışlarına göre, özel kurgular ve entegrasyonlar yapılarak tüm angaryaların ortadan kaldırılması olanaklıdır.

Sistemimiz, Netsa, Asistan 34, Sonitel ve SHA Katibim IP Santral Çözümleri ile entegre olup, yapılan arama ve görüşmelerin her yönü ile sistemimize entegre edilmesi sağlanmaktadır.

Sistemimiz IP Santral çözümlerine İcra Programlarında Excel ile data aktarma çilesine son vermiştir. İcra programındaki veriler canlı olarak arama istasyonlarında takip edilebilmekte, yapılan görüşme kayıtları doğrudan icra otomasyonuna kaydedilerek, eşleştirme angaryasına son verilmektedir.

Gelen çağrılar kişinin telefon ve kişi bilgileri ile eşleştirilerek dosyaları Çağrı Elemanlarına otomatik olarak açılmakta ve zaman kayıplarının önüne geçilmektedir.

Yapay Zekâ Çözümlerimiz ile borçlu hakkında tutulan kayıtların sorgulanması ve yorumlanması yapılmakta, çağrı merkezi uygulamaları güçlendirilmektedir.

Sistemimiz Hukuktürk İçtihat ve Mevzuat Sistemi ile entegre olup, her bir dava dosyası ile ilgili yasa maddeleri, ilgili yüksek mahkeme kararları, makaleler, yazışma örnekleri otomatik olarak sınıflandırılmakta ve kullanıcının işleri kolaylaştırılmaktadır.

Sistemimiz doğrudan yazacağınız kelimelerle eş anlamlı sözcükler ile karşılaştırarak 5.000.000 üzerinde yüksek mahkeme kararı ve tüm mevzuat içinde sizi hedeflediğiniz karar ve yasa maddelerine ulaştıracaktır.

Yapay Zekâsı ile Ulaştığınız kararlara ilişkili ya da ilgili Genel Kurul, İçtihadı Birleştirme, Düzeltme kararlarını da size gösterecektir. Olayı hem davacı (müşteki, müdahil vs.) hem davalı (sanık vs.) yönünden inceler. Sizi bulduğunuz kararlara ters farklı kararlara da ulaştırır. Dosyalarınızda kayıtlı dava, cevap vs. ile iddianame, savunma belgelerini otomatik olarak inceler ve mevzuat ve içtihatla karşılaştırarak, o dosya ile ilgili mevzuat ve ilgili yüksek mahkeme karar bilgilerine ulaşmanızı sağlar.

Detaylı bilgi için görsele tıklayınız.

Sistemimizde E Fatura Entegrasyonu bulunmaktadır. Bu çözümümüzle sistemimizi kullanan ofisler faturalarını doğrudan elektronik ortamda düzenleyebilmekte ve sistemimizde bulunan Hukuk Muhasebesi Yönetiminde otomatik olarak muhasebeleştirmektedirler.

Lawyer Team, dava, icra, soruşturma, sözleşme ve danışmanlık hizmetlerinize ilişkin Serbest Meslek makbuzlarının sistemimiz üzerinden kesilmesini sağlar.

Lawyer Team, KDV, Stopaj, SSDF Dahil hariç hesapları ve farklı avukatlık hizmetlerinde farklı KDV oranlarının uygulanabilmesi sayesinde esnek faturalama sağlar.

Lawyer Team’ de kesilen serbest Meslek Makbuzları doğrudan Müvekkil hesabına borç olarak kaydedilir.

Lawyer Team, farklı dillerde (İngilizce, Fransızca, Rusça İtalyanca vs. ) fatura kesmenizi sağlar.

Lawyer Team farklı muhasebe yazılımları ile entegrasyonu sayesinde E-Fatura düzenlemenizi sağlar.Kişisel Verilerin Korunması Hakkında

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 24.03.2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanuna göre, kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti, biyometrik ve genetik verilerinin ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır.

Lawyer Team KVKK kapsamında sayılan verileri Yapay Zekâ Uygulaması sayesinde otomatik olarak tanır. Kişisel verilerin kullanıldığı bölümleri tespit eder ve koruma altına alır. Bu verilerin kullanıcı tarafından bir doküman ya da mailde kullanılması durumunda kullanıcıyı uyarır.

Bu makaleyi paylaş :