/* Button used to open the contact form - fixed at the bottom of the page */ .open-button { background-color: #555; color: white; padding: 16px 20px; border: none; cursor: pointer; opacity: 0.8; position: fixed; bottom: 40px; right: 28px; width: 280px; }

LAWYER TEAM HUKUK AİLESİ

Avukatlık Büroları, Danışmanlık Büroları, Kamu ve Özel şirketlerin Hukuk departmanları, Call Center uygulamaları ile çalışan Hukuk Büroları, için işleri kolaylaştıracak UYAP ile Mükemmel Entegrasyonu olan, OCR destekli Yapay Zekâ kullanan, KVKK kapsamında Kişisel verilere Saygılı ve kontrollü, Tüm Modüllerinde Usul ve Yasalara tamamen Uygun olarak çalışan, meslek pratiğini önemseyen, kendini sürekli geliştiren bir hukuk otomasyonu sunuyoruz. Ürünlerimizden birini, isterseniz birkaçını ya da tümünü UYAP ve Yapay Zekâ Özelliklerini kullanma ya da kullanmama seçenekleri ile kullanabilirsiniz.

Lawyer Team bölüm ayırımı yapmaksızın, her türlü (Hukuk, Ceza, İdare, vergi, İcra Ceza-Hukuk vs.) davanızı o davanın tabi olduğu usul ve yasa kuralları çerçevesinde tüm aşamaları ve gerekli ayrıntılarıyla birlikte takip etmektedir.

Yapay Zekâsı ile ara kararlarınızı, iddianamelerinizi, ilamlarınızı ve yüksek mahkeme kararlarınızı sizden önce okur, yorumlar ve yasalara ilişkin süreleri hesaplayarak dosya sorumluları için görev atamaları yapar ve hatırlatır.

Süre ve tazminat hesabı yapar. Yapay Zekâsı ile Dava Dosyalarınızı ve bu dosyalara ilişkilendirilen dava, soruşturma ve icra dosyalarını dosya içeriklerine göre içtihat, mevzuat ve diğer dosya dokümanları ile ilişkilendirir. Sizi davanızla İlgili tüm yasalara, yüksek mahkeme kararlarına, makalelere ve örnek yazışmalara ulaştırır. Yol gösterir.

Lawyer Team ayırım yapmaksızın, ilamsız, ilamlı, rehinli, ipotekli, kambiyo, iflas olmak üzere her türlü takibinizi İİK daki usul ve yasa kuralları çerçevesinde takip etmektedir.

Sistem üzerinden doğrudan icra dosyalarınız ister tek tek ister toplu olarak UYAP' ta açar. Esas ve Müdürlük bilgilerini sisteme otomatik olarak işler.

Borçlulara ait (Mernis, nüfus, işyeri, SGK, posta çeki hesapları, başka dosyalardan alacakları) tüm bilgileri, dosyaya işlenmiş, tahsilat ve reddiyatı, tüm resmi masrafları, dosya taraflarına ve ilgililerine yazılmış her türlü belgeyi Mükemmel UYAP ENTEGRASYONU sayesinde İcra Dosyalarınıza ait UYAP' taki tüm bilgileri alıp sitemdeki yerlerine işler.

Yapay Zekâsı ile İtiraz Belgelerini, Borçlu taahhütlerini, haciz ve satış zabıtlarını okuyarak yorumlar ve yerlerine işler. Dava açma sürelerini ve ödeme sözü tarihlerini kullanıcıya hatırlatır.

Lawyer Team ile Sözleşmelerinizi gerçek anlamda yöneteceksiniz…

Sözleşme Yönetiminde basitinden önemlisine her konuda yüzlerce (yaklaşık 2.000) sözleşme örnekleri bulacaksınız. Kendi hazırladığınız sözleşme örneklerinizi de kütüphanenizde saklayabilirsiniz. Sözleşme Yönetiminde taslak, ön protokol, imza, onay, uygulama, ek sözleşme, ihtar, iptal vs. tüm aşamaları özel uyarılarıyla birlikte her yerden izleyebileceksiniz.

Sözleşmelerinizle ilgili görevler atayabilecek randevular oluşturabilecek, sözleşme masraflarınızı tutabileceksiniz.

Sistemimiz hazırladığınız sözleşmelere ilişkin yasa mevzuatı, yüksek mahkeme kararlarını ve makaleleri sizin için otomatik olarak bulacak ve sizi sözleşmelerinizin eksikleri konusunda yönlendirecek.

Sözleşmelerinizin hazırlanmasında ve kontrolünde Yapay Zekâ Farkını hissedeceksiniz…

Arabuluculuk Çözümünün Dünya’ da olduğu gibi ülkemizde de yaygın olarak kullanılmaya başlandığı 2013 yılından bu yana çıkan yasalar ve yönetmeliklerle her geçen gün iyiye doğru evrildiği aşikardır.

Dünyadaki ülkelerin çoğunda da arabuluculuk mesleğini en iyi biçimde avukatların yapabildiği kabul edilmektedir. Bu da arabuluculuk mesleğinin hukuk ve avukatlık mesleği ile bir bütün olduğu kabul edilmesi gereğini ortaya koymaktadır.

20 yıldan fazla bir süredir avukatlara yönelik hukuk otomasyonları geliştiren ve sizlerle buluşturan şirketimiz, arabuluculuk mesleği ve bu mesleği icra eden avukatların tüm gereksinimlerini tecrübeli hukukçular ve Arabulucu Avukatlar gözü ile analiz etmiş ve sizlere layık olduğunu düşündüğümüz bir arabuluculuk programını hizmetinize sunmuştur.

Lawyer Team ile İçtihat ve Mevzuat içinde Yapay Zekâ farkını hissederek araştırma yapacaksınız.

Sistemimiz doğrudan yazacağınız kelimelerle eş anlamlı sözcükler ile karşılaştırarak 6.000.000 civarında yüksek mahkeme kararı ve tüm mevzuat içinde sizi hedeflediğiniz karar ve yasa maddelerine ulaştırır.

Yapay Zekâsı ile Ulaştığınız kararlara ilişkili ya da ilgili Genel Kurul, İçtihadı Birleştirme, Düzeltme kararlarını size gösterir. Olayı hem davacı hem davalı yönünden inceler, Sizi bulduğunuz kararlara ters farklı kararlara da ulaştırır.

Dosyalarınızda kayıtlı dava, cevap vs. ile iddianame, savunma belgelerini otomatik olarak inceler ve mevzuat ve içtihatla karşılaştırarak, o dosya ile ilgili mevzuat ve ilgili yüksek mahkeme karar bilgilerine ulaşmanızı sağlar.Kişisel Verilerin Korunması Hakkında

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 24.03.2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanuna göre, kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti, biyometrik ve genetik verilerinin ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır.

Lawyer Team KVKK kapsamında sayılan verileri Yapay Zekâ Uygulaması sayesinde otomatik olarak tanır. Kişisel verilerin kullanıldığı bölümleri tespit eder ve koruma altına alır. Bu verilerin kullanıcı tarafından bir doküman ya da mailde kullanılması durumunda kullanıcıyı uyarır.

Verimli

Entegrasyon Çözümlerimiz

Entegre sistemler ile kullanıcılarımıza daha geniş bir yelpazede hizmet etmeyi, verimliliğini arttırmayı ve daha özelleştirilebilir olmayı sağlamaktadır.

Kurumsal UYAP

Sistemimiz Adalet Bakanlığının Kurumsal UYAP üyesi kurum ve şirketlerine sağladığı Web Servisi aracılığı ile ilgili kurum veya şirketin tüm UYAP bilgilerini sistemimize entegre etmekte ve tam bir entegrasyon sağlamaktadır

Bireysel UYAP

Sistemimiz E-İmza aracılığı ile UYAP sistemiminden dava ve icra dosyalarını otomatik olarak oluşturmakta; dosyalara ait tüm bilgi ve belgeleri otomatik olarak ilgili dosyalara yerleştirerek bilgi girişini yük olmaktan çıkarmaktadır.

EBYS Entegrasyonu

Sistemimiz Elektronik Belge Yönetim Sistemi ile Entegredir. Bu şekilde kurum tarafından yaratılan tüm belgelerin sistemimizde ilgili dosyaların altında tutulması ve Yapay Zeka Çözümü ile otomatik olarak okunması ve yorumlanması sağlanmaktadır.

UETS Entegrasyonu

Sistemimiz hem kurumsal şirketler ve hem de bireysel avukatlık ofisleri için Ulusal Elektronik Posta Sistemi ile entegredir. Tebligatlar delilleri ile alınmakta, ilgili UYAP dosyası ile ilişkilendirilmekte ve süreleri hesaplanarak sorumlulara görev kaydı oluşturulmakta ve hatırlatılmaktadır. Ayrıca tebligat belgesi ve ekleri de sistemimize doküman olarak kaydedilmektedir.

KEP Entegrasyonu

Sistemimiz hem kurumsal şirketler ve hem de bireysel avukatlık ofisleri için Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi ile entegredir. Tebligatlar delilleri ile alınmakta, ilgili Tahkim Dosyası veya diğer ilişkili belge ile ilişkilendirilmekte ve süreleri hesaplanarak sorumlulara görev kaydı oluşturulmakta ve hatırlatılmaktadır. Ayrıca tebligat belgesi ve ekleri doküman olarak kaydedilmektedir.

SBM Entegrasyonu

Sistemimiz Sigorta Tahkim Komisyonu ile SBM servisi üzerinden entegre olup Sigorta Şirketlerinin Tahkim Dosyaları ile ilgili tüm belge ve bilgileri almakta ve Tahkim Dosyalarını otomatik olarak oluşturarak, Tahkim süreci boyunca dosyada yapılan tüm belge ve bilgi güncellemelerini otomatik olarak Lawyer Team tarafında güncellemekte ve raporlamaktadır.

IP Santral

Sistemimiz, Netsa, Asistan 34, Sonitel ve SHA Katibim IP Santral Çözümleri ile entegre olup, yapılan arama ve görüşmelerin her yönü ile sistemimize entegre edilmesi sağlanmaktadır. Yapay Zeka çözümlerimiz santralleriniz güçlendirilmektedir.

İçtihat ve Mevzuat

Sistemimiz Hukuktürk İçtihat ve Mevzuat Sistemi ile entegre olup, her bir dava dosyası ile ilgili yasa maddeleri, ilgili yüksek mahkeme kararları, makaleler, yazışma örnekleri otomatik olarak sınıflandırılmakta ve kullanıcının işleri kolaylaştırılmaktadır.

E-Fatura

Sistemimizde E Fatura Entegrasyonu bulunmaktadır. Bu çözümümüzle sistemimizi kullanan ofisler faturalarını doğrudan elektronik ortamda düzenleyebilmekte ve sistemimizde bulunan Hukuk Muhasebesi Yönetiminde otomatik olarak muhasebeleştirmektedirler.

İstatistik

Rakamlarla Lawyer Team

Entegre sistemlerimiz aracılığıyla müşterilerimizin kendi uygulamalarına indirdikleri bilgiler hakkında istatistiki bilgiler

254421+

İndirilen İcra

217366+

İndirilen Dava

876920+

İndirilen Belge

1348468+

İndirilen Safahat

Sektörel

Çalışma Alanlarımız

Hukuk otomasyonumuz ülkemizdeki yüzlerce avukatlık ofisi ve avukatlık ortaklığı ile şirketle ait hukuk departmanının yanında gereksinimlere göre özelleştirilmiş menüleri ile farklı sektörlere de cevap verebilecek şekilde hazırlanmıştır.