/* Button used to open the contact form - fixed at the bottom of the page */ .open-button { background-color: #555; color: white; padding: 16px 20px; border: none; cursor: pointer; opacity: 0.8; position: fixed; bottom: 40px; right: 28px; width: 280px; }

Türkiye'nin ilk yapay zekalı dava programı

Lawyer Team’i sizlere çok gelişmiş bir dava programı olarak sunuyoruz. Lawyer Team Dava Dosyası ve detaylarının girişi ile sizi uğraştırmaz. Mükemmel UYAP Entegrasyonu ile tüm dava ve ara buluculuk dosyalarınızı UYAP' tan okur; Genel Bilgileri, Tarafları, Safahatı, Tüm Belgeleri, Duruşma ve Keşif Bilgileri, Yasal Masraflarıyla birlikte tamamen otomatik olarak sisteminizde oluşturur.

Oluşturduğu İcra Dosyalarında MERNİS' ten aldığı adres ve nüfus bilgilerini şahıs bazında muhafaza eder. Dava ve İcra Dosyalarındaki taraflara ait bilgileri eşleştiren hukuk programıdır.

Bu taraf bilgilerini tek kayıtta birleştirir. Hem mükerrer kayıtları önler hem de icra hem dava ve soruşturma ile sözleşme ve danışmanlık modüllerinde tüm bilgilerin düzenli olarak güncel olmasını sağlar. Dosyaları UYAP' taki durumuna göre kapalı, açık, Temyiz Arşiv şeklinde kendiliğinden tasnif eder.


Modüllerin Ortak Özellikleri


Bu makaleyi paylaş :