Tam UYAP Entegrasyonu

Tam Bireysel UYAP Entegrasyonu LAWYER TEAM KATİBİM

Bireysel UYAP Entegrasyonu Nedir?

Bireysel UYAP Entegrasyonu, UYAP ta tutulan İcra ve Dava Dosyalarınızda yer alan bilgi ve belgeleri otomatik olarak Lawyer Team Sistemine aktaran özel bir entegrasyondur.

Tüzel Kişiler UYAP Entegrasyon Sisteminden Faydalanabilirler mi?

UYAP Entegrasyon Sisteminden UYAP Avukat Portal' da işlem yapan tüm Avukatlar yararlanabilir. Tüzel kişiler de Avukatları aracılığıyla UYAP Entegrasyon Sisteminden yararlanabilirler.

Nasıl Çalışır?

Piyasada bulunan UYAP Sorgu programlarının Elektronik imzanız aracılığı ile UYAP’ Ekranlarından aldığı verileri ve belgeleri özel servisi ile tek tek ilgili icra ve dava dosyasındaki yerlerine yerleştirir.

Sorgulanan Bilgileri ayrıca Sisteme kaydetmek için emek gerekli midir?

Sorgulanan tüm bilgiler en ince ayrıntısına kadar bizzat özel UYAP Entegrasyon Servisimiz tarafından dosyalarınıza işlenir.

Yapılan işlemler sistemimizi yorar mı?

Yapılan sorgulama sonuçları harici oluşturulan bir servis tarafından dosyalara işlenir ve sistemi yormaz. Uygulamamız çalışırken bilgisayarınızı rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Sorgulamalar Nasıl Yapılır?

Sorgulamalar sistemde oluşturulan dosya listeleri kullanılarak toplu şekilde yapılabildiği gibi, her bir dosyanın içinden, her bir entegre birim kullanılarak da yapılabilir. (Ödeme, masraf, safahat, doküman, Mernis adres, Mernis Nüfus vs.)  

UYAP Sorgu sonuçlarından nasıl haberiniz olur?

UYAP tarafında yapılan ve dosyanıza işlenen tüm bilgiler isteğinize göre size mail yolu ile bildirilir. Sisteme işlenen her türlü doküman (dilekçe, tutanak, belge) sistem tarafından size yapılan bildirim maili ile ek olarak ulaştırılır.

Sorgulamalar tablet ya da cep telefonundan yapılabilir mi?

Dünyanın her yerinden cep telefonu ya da tablet ile UYAP sorgulaması yapabilir ve sonuçlarını dosyalarınızdan anında izleyebilirsiniz.

İcra Takipleri bu sistem üzerinden doğrudan açılabilir mi?

İcra Takiplerinizi doğrudan sistemimiz üzerinden açabilirsiniz. Sistem açılan takiplerinizin harçlarını Baro Kartınızdan ödeyecek, müdürlük, esas, harç ve masraf bilgilerini anında UYAP’ tan alarak Lawyer Team’ e otomatik olarak işleyecektir.

UYAP’ ta yer alan, ancak lokaldeki sistemimize kaydedilmemiş İcra ve Dava Dosyalarını sistemde otomatik olarak oluşturabilir miyiz?

Evet UYAP’ ta yer alan, ancak lokaldeki sistemimize hiç bir şekilde kaydedilmemiş İcra ve Dava Dosyalarınızı Lawyer Team sisteminde otomatik olarak oluşturabilirsiniz.

Taleplerimiz sistem üzerinden elektronik imza ile UYAP’ a ulaştırılabilir mi?

Her türlü talebiniz Lawyer Team üzerinden oluşturarak Özel UDF Editörü aracılığı ile elektronik imzanızla imzalanarak anında UYAP’ taki dosyanıza yerleştirilir.

Dilekçelerimiz sistem üzerinden elektronik imza ile UYAP’ a ulaştırılabilir mi?

Her türlü dilekçeniz Lawyer Team üzerinden oluşturarak Özel UDF Editörü aracılığı ile elektronik imzanızla imzalanarak anında UYAP’ taki dosyanıza yerleştirilir.

Sistem aracılığı ile Vekalet ya da Yetki Belgeleri UYAP’ a gönderilebilir mi?

Her türlü temsil belgesi Lawyer Team üzerinden oluşturarak Özel UDF Editörü aracılığı ile elektronik imzanızla imzalanarak anında UYAP’ taki dosyanıza yerleştirilir.

UYAP Sorgu Sisteminin Analiz Yeteneği var mı?

Sistemimiz, Uyap Sorgulamalarınızı sizin yerinize analiz eder (Örn. Araç Sorgusunda Daha önceden Haciz yoksa, hacziniz düşmek üzere ise, kaçıncı sırada olduğunuz bilgileri size aktarır , Mernis Sorgusunda, adresi son 15 gün içerisinde değişmişse sizi uyarır vs.) UYAP’ tan Toplu SGK, ARAÇ, MERNİS sorgusunu yaptırıp, sonuçlar üzerinde filtreleme işlemi yapıp aynı ekran üzerinden toplu olarak talep oluşturup, imzalatıp, ilgili dosyalara evraklarını gönderebilir, adliye ekibinize listenizi verip ilgili dosyalara işlem yaptırılmasını ve kontrolünü sağlayabilirsiniz.

UYAP Bağlantımda kopma olursa sistem uyarıyor mu?

Toplu işlemler sırasında UYAP bağlantınızda oluşacak düşmeleri sistem algıladıktan sonra arka tarafta otomatik olarak UYAP 'a giriş yapar ve işlemlere kaldığı yerden devam eder. Uzun süren işlemleriniz sırasında oluşan UYAP bağlantısının düşme sorunu ortadan kalkar.

UYAP Entegrasyon Sistemini birden çok Elektronik İmza ile kullanabilir miyim?

UYAP Entegrasyon Sistemi kurulu olduğu bilgisayarlarda aynı anda sadece birinde ve etkinleştirilen elektronik imza ile kullanılabilir. Kullanıcı, UYAP Entegrasyon Sistemini her ne şartla olursa olsun aynı elektronik imzaya bağlı olarak birden fazla bilgisayarda aynı anda kullanamaz. Her bir elektronik imza için ayrı kullanım lisansı gerekir.

 

Bazı Önemli Özellikler;

Her Türlü Belgenin Otomatik işlenmesi

Sistemimiz UYAP taki her türlü belgeyi otomatik olarak sisteme işlediği gibi, belgeye bağlı bazı işlemler gerçekleştirdiğinde ilgili işlemin altına söz konusu belgeyi de otomatik olarak indirerek işlemektedir.

Örneğin Duruşmalar Güncellendiğinde ilgili duruşma zaptı, ilgli dava dosyasında kaydedilen o duruşmanın altına eklenir. O belge hem duruşma kaydının altından hem de ilgili dosyanın dokümanları arasından ulaşılarak izlenebilir.

Yine keşif, satış ve haciz zabıtları da ilgili dava ya da icra dosyasının altına otomatik olarak üstelik başka bir işleme gerek kalmaksızın kaydedlir.

 

Duruşmaların, Keşif Bilgilerinin ve Satış Bilgilerinin Otomatik İşlenmesi

UYAP’ tan güncellenen Duruşma, Keşif ve Satış Bilgileri İlgili İcra ve Dava Dosyalarına kaydedilir. Bu hareketler için Dosyaların ilgili sorumlu avukatlarına görev kaydedilir. Görevler hem görev Listesine ve hem de Lawyer Team’ in özel ajandası ile Entegre Outlook ve Google Ajandalarına işlenir.

İlgili kayıtlarla ilgili hatırlatmalar ayrıca kayıt günü ve son tarih öncesinde avukatlara otomatik olarak hatırlatılır.

 

Önemli Belgelerin Kullanıcıya Ulaştırılması

Dava Dosyalarına Konan, Dava, Cevap, Replik, Duplik Dilekçeleri ile Kanıt Listeleri, Yerel ve İstinaf, Temyiz Dilekçeleri sistemdeki dava dosyaları altına düzenli olarak çekilir, kaydedilir ve Dava Dosyasının Sorumlu Avukatına mail ekinde hemen gönderilir.

 

OTOMATİK HIZLI MAAŞ VE ARAÇ HACZİ 
Sistemimiz, analiz yeteneği ile sorgulama sonucuna göre maaş veya araç haczi işlemlerini otomatik olarak hızla yapar. Örneğin Maaş Haczi için borçluların çalışma durumu sorgulanıp koşulları uygun olanlara Maaş Haczi için talep ve müzekkereler, muhatap isim ve adresleri de doldurularak Lawyer Team Hukuk Otomasyon Sisteminde otomatik olarak oluşturulur. Kullanıcı, Toplu İşlemlerden UYAP’ a Gönder seçeneğini seçtiğinde yazışmaları UDF olarak hazırlar ve Elektronik imzalı olarak UYAP'a gönderip işi tamamlar. Aynı çalışma şekliyle araç haciz talep işlemleri de sistemimiz tarafından otomatik olarak yapılır. 

OTOMATİK HIZLI YENİ VEYA T.K. 21'E GÖRE TEBLİGAT 
Sistemimiz, otomatik olarak kontrol ettiği PTT Barkod sonuçlarına göre; Bila tebliğ olan borçluların Mernis Adresleri sorgulandığında bulunacak yeni adrese Yeni Tebligat veya sorgulama sonucu bulunan adres olan Bila adresi ile aynı ise Tebligat Kanunu'nun 21. maddesine göre yapılacak tebligat işlemleri otomatik olarak hızla yapar. 

"Yeni Adrese Tebliğ Talebi" veya "Tebligat Kanunu'nun 21/2. Maddesine göre Tebliğ Talebi" ve bunlara ilişkin tebliğ zarfları Lawyer Team de otomatik olarak oluşturulur.

Kullanıcı, Toplu İşlemlerden UYAP’ a Gönder seçeneğini seçtiğinde yazışmaları UDF olarak hazırlar ve Elektronik imzalı olarak UYAP'a gönderip işi tamamlar. Aynı çalışma şekliyle araç haciz talep işlemleri de sistemimiz tarafından otomatik olarak yapılır. 

OTOMATİK HIZLI TAŞINMAZ HACZİ 
Sistemimiz, sorgulama sonucuna göre taşınmaz haczi işlemlerini de otomatik olarak yapar. "Taşınmaz Sorgulama" işlemi UYAP' ta TAKBİS sorgulaması yapılmış taşınmaz haciz talep ve müzekkeresi, Tapu Müdürlüğü ve Taşınmaz Kayıt bilgileri Lawyer Team tarafından otomatik doldurulur.

Kullanıcı, Toplu İşlemlerden UYAP’ a Gönder seçeneğini seçtiğinde yazışmaları UDF olarak hazırlar ve Elektronik imzalı olarak UYAP 'a gönderip işi tamamlar. Aynı çalışma şekliyle araç haciz talep işlemleri de sistemimiz tarafından otomatik olarak yapılır. 


OTOMATİK HIZLI REDDİYAT İŞLEME 
Sistemimiz, sorgulama sonucuna göre reddiyat sorgusu sonucunda tespit edilen reddiyatı topluca ilgili icra dosyalarına kaydeder.

 

UYAP Sorgu Sistemimizin Genel Olarak Özellikleri

İcra Takipleri için;

 

Takip dosyalarında tek tek veya toplu olarak;
•E-Takip açabilir

 • •Vekâlet Pulu ödeyebilir
  •Ödeme sorgulaması yapıp, para yatan dosyaları listeleyebilir
  •Masraf, harç ödemesi yapabilir
  •Takip borçluları için SGK sorgusu yapabilir
  •Takip borçluları için Araç (EGM) sorgusu yapabilir
  •Takip borçlularının adreslerini MERNİS’ ten sorgulayabilir
  •UYAP’ ta TAKBİS sorgulaması yapılan icra dosyalarında “Taşınmaz Sorgulaması” yapılabilir
  •Takiplerin UYAP Avukat Portalda ki tüm evrakını indirilebilir
  •Takiplerin Safahatını sorgulayabilir
  •Talimat dosyalarınızdaki safahat bilgilerini gönderebilir, evrakı indirebilir, bu dosyalara masraf ve harç gönderebilir
  •Takiplerinizin durumunu topluca sorgulayabilir
  •Takibini yaptığınız dosyalar için UYAP’ta vekil kaydınızın bulunup bulunmadığını sorgulayabilir
  •Önceden vekil olmadığınız takip dosyalarına vekâlet ekleyip vekâlet suret harcı ödeyebilir
  •UYAP Avukat Portalına bağlanabilir
  •Abonelikten doğan alacaklar için Ankara 33. İcra dairesinde kolaylıkla takip açabilirsiniz.
  •UYAP bağlantısını alt kullanıcılarınıza dağıtabilirsiniz.
  •Uygulamamız çalışırken bilgisayarınızı rahatlıkla kullanabilirsiniz.
  •Uygulamamız ile işlerinizi kolaylaştırmak için devamlı olarak güncellenmektedir
  UYAP Kâtibim UYAP Avukat Portalda, 7 Örnek E. Takip Açma, Vekâlet Pulu / Masraf / Harç Ödeme, Evrak Gönderme, SGK/ EGM/ MERNİS/ TAŞINMAZ ve SAFAHAT sorgulamaları yapma, Evrak İndirme, Dosyalara Vekâlet Ekleme, Mernis dışındaki adresleri sorgulama, Takibin Durumunu Sorgulama, Takiplerde Vekil Olup olmadığınızı sorgulama ve Avukat Portalı Açma işlemlerini UYAP’ın izin verdiği ölçüde yapar.

 

Davalarınız için;

 • Vekâlet Pulu ödeyebilir
 • Masraf, harç ödemesi yapabilir
 • Dava Dosyanızla ilgili resmi masrafları sorgulayıp lokalinizde güncelleyebilir.
 • UYAP’ ta TAKBİS sorgulaması yapılan icra dosyalarında “Taşınmaz Sorgulaması” yapılabilir
 • Davalarınızın UYAP Avukat Portalda ki tüm evrakını indirilebilir.
 • Davalarınızın Safahatını sorgulayabilir
 • Duruşma Bilgilerinizi sorgulayabilir, sisteminizde güncelleyebilir
 • Takibini yaptığınız dava dosyaları için UYAP’ta vekil kaydınızın bulunup bulunmadığını sorgulayabilir.
 • Önceden vekil olmadığınız takip dosyalarına vekâlet ekleyip vekâlet suret harcı ödeyebilir.
 • Eksik Dava Dosyalarınızı Lokalinizdeki Lawyer Team Sisteminde otomatik olarak yaratabilir.
 • Dosyalarınıza Dilekçelerinizi Elektronik İmzanızla imzalayarak gönderebilir.
 • Dava Dosyalarınızın Durumunu Sorgulayabilir